Ny medicin för behandling av stroke

Välkomna till SOU.se! 

Här kommer vi publicera aktuella och intressanta utredningar och forskningsrapporter. Tonvikten skall vara resultatinriktade och hoppingivande rapporter underbyggda av forskning och fakta. Vi vill vara en källa till hopp, glädje och lösningar.

En viktig rapport är den angående stroke. Stroke är något som tyvärr drabbar många människor varje dag världen över. En del som får stroke drabbas så illa att de avlider, medan andra oftast får bestående men av något slag. Vad dessa är skiftar mycket då det beror på vilken del av kroppen den utlösande proppen befunnit sig i, samt hur lång tid det har gått innan patienten i fråga fått någon form av vård. Går det för lång tid mellan själva slaganfallet till dess att hjälp hunnit komma fram kan stroken resultera i antingen död eller allvarliga hjärnskador. För att förhindra detta håller forskare världen över hela tiden på att försöka få fram mediciner som kan hjälpa vid stroke, men eftersom förloppet från fullt medveten och frisk till livsfarligt slaganfall går så fort är det inte det lättaste.

Genomarbetad forskning som nu ger resultat
Forskare i Lund har sedan många år tillbaka genomfört undersökningar och experiment för att komma fram till en medicin som skulle kunna hjälpa strokepatienter. Genom att studera råttors återhämtningsförmåga efter stroke har de kunnat dra vissa slutsatser. Det är till exempel viktigt att den som drabbats av en stroke vistas i en så stimulerande och berikande miljö som möjligt så att hjärnan kan återfå sin funktion så långt detta är möjligt. Det forskarna i Lund nu har upptäckt är vilka gener det är som aktiveras i denna stimulerande miljö. Alltså har de kunnat injicera den aktiva substans som visade sig få dessa gener att reagera och därmed upptäckt att råttorna återhämtade sig fortare även då de inte vistades i någon berikande miljö. Substansen gör så att nervcellernas utskott stimuleras och växer snabbare, vilket resulterar i att hjärnan snabbare kan återfå sin fulla funktion. Tack vare forskarnas arbete i Lund har nu ett japanskt läkemedelsföretag inlett kliniska tester på strokepatienter.

Det finns hopp
Fram till idag har det inte varit möjligt att behandla stroke på något annat sätt än med blodförtunnande medicin. Denna har varit – och är fortfarande – livsviktig att få så snabbt som möjligt efter en stroke efDet finns hopptersom blodproppen gör att blodet stoppas upp och inte når hjärnan. De skador som uppstår på grund av en stroke har länge ansetts vara permanenta i många fall eftersom vissa funktioner är omöjliga att återfå om för lång tid har gått innan blodet nått hjärnan. Men denna nya forskning har nu visat att det är möjligt att återfå delar av, eller hela, hjärnans funktion med hjälp av en viss substans. Alltså finns det hopp om att kunna leva ett normalt liv även efter att man drabbats av en stroke. Trots dessa medicinska framgångar är det viktigt att komma till ett sjukhus och få hjälp så fort som möjligt för att undvika hjärnskador – oavsett om de går att bota eller ej.

Universitetssjukhuset Sahlgrenska i Göteborg driver ett stroke-forum. Tillsammans med patientsföreningen har de publicerat en bra sammanfattande video, den kan ses här nedan:


Comments are closed.