Proteinbelagda implantat ger lovande resultat

Enligt en studie som Tandimplantat.se skriver om så ger tandimplantat som är belagda av kroppseget protein bättre förutsättningar för ett lyckat behandlingsresultat hos de som har svårt att bilda ben.

Implantat används för att ersätta förlorade tänder. Implantaten skruvas då fast i käkbenet och kommer med tiden att växa fast i benet. Efter att implantatet växt fast i käkbenet kan man fästa tänder gjorda av plast eller keramik i dessa implantat. Hos vissa personer är detta dock inte möjligt, om patienten exempelvis på grund av strålbehandling, medicin eller någon sjukdom har ett för svagt käkben.

Eftersom trycket på fler behandlingsområden har ökat och det ställs högre krav på dessa så har även forskningen inom detta område expanderat vilket har lett fram till en förändring av implantatens ytor. Implantatens ytor har med året gått från att vara släta till att bli mer råa då det har visat sig kunna fästa bättre i käkbenet hos de patienter som har en försämrad benkvalitét eller försämrad benbildningsförmåga, skriver Tandläkartidningen.

Men utvecklingen av implantaten fortsätter och nu har experiment med olika implantatytor så som kroppseget protein genomförts, vilket ha visat sig ge ett lovande resultat.

– Det skulle vara ett stort framsteg för implantatutvecklingen om proteinbelagda implantat gör det möjligt för fler personer att få tandimplantat istället för avtagbara proteser. Tandimplantat både känns och ser naturligare ut än avtagbara proteser, och dessutom är behandlingen permanent och sitter livet ut, säger Karl Henriksson, tandläkare i Stockholm, specialiserad på tandimplantat.

implantat_proteinDet är i doktorsavhandlingen ”On the influence of biochemical coating on implant bine incoporation”  gjord av tandläkare Kostas Bougas vid avdelningen för oral protetik på Malmö högskola, som det har forskats på det speciella proteinet, laminin-1, som har visat sig ha benstimulerande egenskaper. Hypotesen och resultatet av avhandlingen visar att det proteinbelagda implantat skulle kunna öka benbildningen och förbättra implantatets stabilitet hos de som av olika anledningar har ett svagt käkben.

Comments are closed.