I Uppsala är flest nöjda med bemötandet i tandvården

Hela 98 procent känner sig hel eller delvis bemötta med respekt när de besöker en tandläkare i Uppsala.

Enligt Socialstyrelsens tandvårdsrapport för 2013 om hur många som känner sig respektfullt mottagna när de går till tandläkaren så är Uppsala i topp på hela 98 procent. Vilket är över snittet i riket på 95 procent. Resultatet visade också att det inte finns någon skillnad mellan kvinnors och mäns upplevelse, vilket tyder på en jämställd tandläkarvård. Lägst andel av befolkningen som känner sig bemött med respekt i tandvården finns i Västmanland, så som Västerås och Köping, där 91 procent känner sig bemötta med respekt.

De patienter som känner sig minst bemötta med respekt är de personer som är över 80 år. Därefter kommer de personer som är utomlandsfödda och de personer som tillhör olika socioekonomiska grupper så som arbetssökande, låginkomsttagare och lågutbildade.

Det är även skillnad på upplevelse på respekten beroende på vilket land utomlandsfödda är födda i. Exempelvis så känner sig 80 procent av alla som är födda i ett land utanför EU respekterade hos tandläkaren medan 99 procent av de som är födda inom Norden eller EU känner sig respekterade hos tandläkaren.

Socialstyrelsen anser att det är positivt att rikssnittet på hur många som känner att de bli bemötta av respekt i Sverige är på 95 procent. Resultatet är ett bevis på att tandvården är patientfokuserad. Däremot måste man arbeta på att vissa grupper känner sig lika respekterade som andra.

Socialstyrelsen varnar dock för att resultatet kan vara något missvisande då svarsfrekvensen var något låg, på 60,3 procent.

 

Flest nöjda i Uppsala

Flest nöjda med tandläkaren är patienter i Uppsala

 

Comments are closed.